Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

62 projektů PRV postoupilo do výběru

Dlouhý proces kontroly 75 žádostí podaných do šesté výzvy PRV a jejich bodového hodnocení je dokončen. Pro správní radu místního partnerství, která se sejde 20. dubna, zůstává ve hře 17 z 21 podaných žádostí ve fichi 2, čtyři ze šesti žádostí fiche 4 a 41 ze 48 žádostí podaných do fiche 6. Ve fichích 4 a 6 je již převis prostředků nad požadavky žadatelů, a tak zůstatek (dohromady asi 3,3 milionu korun) bude využit pro projekty fiche 2. Alokace fiche 2 bude dále posílena o 2,5 milionu korun z projektu z druhé výzvy (2018), který po nekonečné anabázi nakonec SZIF zamítl. Po 20. dubnu budou všichni žadatelé hodnocených projektů obesláni zprávou o výsledku (kolik dostali bodů a zda je jejich projekt vybrán) a žadatelé vybraných projektů pak dostanou Portálem farmáře podepsanou žádost a přílohy k registraci na RO SZIF.

Jarda Huk

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí