Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace na vodovody a kanalizace

Výzva programu Ministerstva zemědělství ČR 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ je určena u vodovodů (program 129 412) pro obce nebo místní části do 2000 obyvatel, u kanalizací (program 129 413) pro všechny obce. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) nebo navrženou jeho změnou a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.
Příjem žádostí: od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 (nebo do vyčerpání alokace).
Realizace akce: nejpozději do 31.12.2025. Podrobnosti najdete zde.

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí