Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

První seminář PRV on-line

První pokus o seminář k šesté výzvě Programu rozvoje venkova „na dálku“ měl mimořádně početnou účast – v jednu chvíli bylo přihlášeno na Google Meet 37 účastníků! To ovšem odpovídá tomu, o kolik peněz se v téhle výzvě hraje. Na webu v sekci https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/314-vyzva-6-2021 najdete prezentaci k tomuto semináři a také manuál SZIF, jak podat žádost.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí