Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Ministerstvo financí vyhlašuje dotace pro obce do 3000 obyvatel

MF ČR 10. 2. 2020 otevřelo dvě investiční dotace z programu 29822 pro obce nebo svazky obcí do 3000 obyvatel. První je určena na nájemní bydlení, druhá na výstavbu a rekonstrukce základních a mateřských škol. Limit dotace je u bytů 10 mil. Kč, u škol 20 mil. Kč na projekt, podíl žadatele je 10 %. Akce musí být proplacena v roce 2020. Jedna obec může podat více žádostí. Příjem žádostí u obou dotací, podávaných v systému MFČR, trvá do 15. 3. 2020.
Více informací najdete zde.

Sport media | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí