Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

MMR vyhlásilo nové dotace

Před Vánocemi vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR znovu dotační titul Podpora obnovy a rozvoje regionů. Takřka celá alokace (cca 400 milionů Kč) je určena pro obce do 3000 obyvatel, dostane se však navíc i na projekty, které letos zůstaly v zásobníku. Znovu je také vyhlášen titul Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Alokace pro "méně postižené" kraje je celkem 200 mil. Kč a míra podpory 50-70 % podle velikosti obce.
Podrobnosti najdete zde.
 
Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí