Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty z výzev IROP č. 14-16 předány k ZOZ

Všech pět projektů, které byly podány do výzev IROP/CLLD č. 14-16 a prošly věcným hodnocením, byly správní radou místního partnerství „vybrány“ a včetně jednoho projektu náhradního postoupeny Centru pro regionální rozvoj ČR k závěrečnému ověření způsobilosti. Správní rada místního partnerství schválila také zásady změny strategie č. 12, kterou se v programovém rámci IROP přesouvají alokace tak, aby byly v jarních výzvách (předpoklad: duben 2020) všechny prostředky vyčerpány. Seznam schválených projektů naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí