Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pět projektů z výzev IROP postupuje na věcné hodnocení

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí šesti žádostí podaných do výzev č. 14-16 CLLD/IROP byla ukončena. Pět žádostí postupuje k věcnému hodnocení, která se uskuteční po 20. listopadu, po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum. Výběr projektů pak potvrdí SRMP do poloviny prosince.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí