Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty IROP postupují na závěrečné ověření způsobilosti

Rozhodovací orgán (SRMP) provedl 1. 8. 2019 výběr projektů podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13. Všech osm podaných žádostí bylo postoupeno k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Přehled vybraných najdete zde.
Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí