Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Semináře pro žadatele k připravované výzvě PRV

Zveme všechny zájemce o podporu z řad zemědělců, zpracovatelů zemědělských produktů, výrobců potravin a krmiv, poskytovatelů ubytovacích služeb a malých pivovarů na semináře, které se k připravované výzvě CLLD/Programu rozvoje venkova 2/2017 konají v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599 v úterý 31. 10. 2017 a v úterý 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin. Pozvánky s programem naleznete zde.

Budeme vás informovat o možnostech podpory z jednotlivých fichí a o sepsání žádosti a dalším postupu v administraci projektu.

Jaroslava Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí