Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Semináře pro žadatele OP Zaměstnanost

V pátek 20. října byly vyhlášeny čtyři výzvy OP Zaměstnanost a všechny potřebné dokumenty naleznete zde. 
Od 23. října do 8. prosince (do 12:00) bude možné podávat žádosti do systému MS2014+.

Pro žadatele je připraven seminář ve středu 29. listopadu 2017 od 13.00 v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599, první patro.

Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí