Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánky na Semináře MS 2014+

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele / příjemce k Výzvám CLLD z OPZ. Seminář je zaměřen na MONITOROVACÍ SYSTÉM MS 2014+. Pozvánky naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí