Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánka PřeDivO´16

Srdečně Vás zveme tuto sobotu 24. 9. 2016 do Vraného na vyvrcholení letošního programu Přemyslovské Divadelní Orby. V Kulturním areálu Pastouška Vraný máte možnost shlédnout a vyslechnout následující:

14:00 – 15:00  Taneční kroužek TANVRA , Vranské klubíčko – dětská zumba,

                         Taneční vystoupení vranských dětí s třásněmi - aerobic

15:00 – 16:00  Koncert Pěvecké sdružení Vranští pěvci

                         Vyhodnocení výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Vraný – téma „Kde bydlím“

16:00 – 18:00  Prohlídka kulturních památek a zajímavostí městyse Vraný

16:00 – 20:00  Kapela Tancovačka (k tanci a poslechu)

Občerstvení zajištěno

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí