Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2016

Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 4. 2. 2016 Malý přemyslovský měšec 2016.

Příjem žádostí bude probíhat od 8. 2. 2016 do 26. 2. 2016 do 12 hod.

Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2016 a příslušné formuláře naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí