Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Otevřeny čtyři nové výzvy IROP

  Dnes, 10. května, byl zahájen příjem žádostí do čtyř otevřených výzev CLLD/IROP:

  Výzva č. 10 – bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky
  Výzva č. 11 – základní, mateřské školy a neformální vzdělávání
  Výzva č. 12 – podpora IZS (jen v ORP Černošice a Kladno)
  Výzva č. 13 – územní a regulační plány a územní studie

  Ukončení příjmu žádostí nastane 10. června 2019 ve 12.00.
  Veškeré podklady pro výzvy najdete zde.

  Semináře k výzvám se uskuteční v úterý 21. května a v úterý 28. května, vždy od 13 hodin v naší kanceláři. Možné a vhodné jsou samozřejmě individuální konzultace.

  Jarda Huk

 • Informace - Výzvy OPŽP vyhlašovat nebudeme

  Na naše dotazy, zda jsou v obcích připravené projekty do vybraných opatření z OP Životní prostředí (biokoridory, sídelní zeleň, protierozní opatření) jsme dostali čtyři pozitivní ohlasy, bohužel oba záměry na protierozní opatření podmínkám OPŽP nevyhovují.Správní rada místního partnerství proto rozhodla, že změnu strategie a vytvoření programového rámce ŽP provádět nebudeme. Nabízených 10 milionů bychom do února 2019 „zazávazkovat“ nedokázali a celá ta administrativní práce by byla skoro nadarmo.

  Jaroslav Huk

 • Varhany znějící pokračují

  Přemyslovské střední Čechy o.p.s., tentokrát ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko o.p.s., připravují další ročník varhanního festivalu Varhany znějící. Koncerty, z nichž tři budou na našem území (dva ve Slaném a jeden ve Velvarech), a Putování za varhanami se uskuteční v tradičním termínu, tedy v první polovině září. Podrobnosti o mezinárodním varhanním festivalu Varhany znějící 2018 najdete zde.

 • Orffest - hudební festival pro nejmenší

  V úterý 24. 4. 2018 se na malém sále Městského centra Grand ve Slaném uskutečnil hudební festival pro nejmenší. Bubnování v kruhu na bubínky a Orffovy nástroje si užilo bezmála 150 dětí z mateřských škol na Slánsku. Záznam z akce naleznete zde.

 • Pozvánka na semináře pro úspěšné žadatele z PRV

  Semináře pro úspěšné žadatele z Programu rozvoje venkova se uskuteční 2. a 9. května v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, Slaný. Pozvánky s programem naleznete zde.

 • Projekty OPZ předány k závěrečnému ověření způsobilosti

  Pět projektů z našich prvních výzev Operačního programu Zaměstnanost, které splnily podmínky věcného hodnocení (s výhradou), bylo 22. května 2017 předáno řídícímu orgánu OPZ, který provede závěrečné ověření způsobilosti. Žadatelé v něm opraví výhrady z věcného hodnocení a na konci procesu bude k žádostem vydán právní akt.

  Jarda Huk

 • Výzvy IROP uzavřeny, ve hře je třicet miliónů

  V pátek 19. května v pravé poledne vypršel termín pro podání žádostí do prvních čtyř výzev Integrovaného regionální operačního programu. Žádostí bylo podáno v řádném termínu devět a jejich seznam najdete v sekci http://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/irop-integrovany-regionalni-operacni-program/irop-vyzvy. Žadatelé se docela dobře vešli do alokací pro jednotlivé výzvy, celkem požadují zhruba 30 milionů korun. V následujících dnech provedeme kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a někteří žadatelé od nás určitě dostanou depeši se žádostí o doplnění nebo opravy.

  Jarda Huk

 • Výzva OPZ 1/2016 modifikována

  Ve spolupráci s řídícím orgánem OP Zaměstnanost jsme provedli nejdříve změnu programového rámce OP Zaměstnanost a poté modifikaci výzvy č. 1/2016 Řešení lokální nezaměstnanosti. Modifikovanou výzvu najdete na tomto webu (období 2014-2020/OPZ / OPZ výzvy).

  Úprava výzvy č. 1/2016 spočívá v tom, že jsme zvýšili alokaci na 5 200 000 Kč, aby bylo možné podpořit všechny tři žádosti, které úspěšně prošly věcným hodnocením.

  Schválení výběru projektů provede ve čtvrtek 18. května správní rada místního partnerství.

  Jarda Huk

 • Jarní varhanní koncert

  Vážené dámy a pánové,

  srdečně Vás zveme na Jarní varhanní koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 17 hodinChrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Účinkují studenti a žáci Základní umělecké školy Litoměřice a zlonické pobočky Základní umělecké školy Slaný, varhanní sólo: M. Marek, A. Kroupová, M. Pojsl, B. Štruplová.

  Vstup volný.

 • Informace o vyhlášených výzvách

  Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášených výzvách:

  Státní fond dopravní infrastruktury - vyhlašuje 9. kolo pro podání žádostí o příspěvek na cyklostezky 2016 
  - termín předkládání žádostí do 29. 7. 2016
  - poskytovaná dotace je do maximální výše 85%
  - projekt musí být realizován v roce 2016
  - příspěvek je poskytován na:

  • výstavbu cyklistické stezky
  • údržbu cyklistické stezky
 • Slavnosti květů 2016

  V sobotu 30. 4. 2016 se konal další ročník Slavností květů, jízdy na kolech rozkvetlými sady. Tuto akci pořádala Unie ovocnářů severočeského regionu ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy a Královským městem Slaný. 

 • MMR poprvé v historii vyhlašuje výzvu pro výstavbu komunitních domů seniorů

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

  - Alokace činí 160 milionů.
  - Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku.
  - Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového domu, který obsahuje minimálně 10 nejvýše však 25 upravitelných bytů o maximální výměře 45 m2 a sdílené prostory, které podporují komunitní živost seniorů žijících v komunitním domě seniorů.
  - Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 650 tisíc korun, a to až do výše 500 tis. EUR na jeden dům, v souladu s nařízením Evropské komise „SGEI de minimis".
  - Budoucí nájemníci bytů v Komunitním domě seniorů jsou osoby starší 60 let, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice.
  - Cílem podpory je prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné aktivity.

  Podrobné informace o dotačním titulu Komunitní dům seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

  Informace o výzvě naleznete zde.

  V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

 • Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích - dotační titul č. 4

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila dne 22. 5. 2015 výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

  - Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.
  - Tímto dotačním titulem lze přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže.
  - Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015.
  - Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel.

  Více informací o výzvě naleznete zde.

  V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

 • Spolupráce s nepodpořenými MAS

  koucink.jpgUž dříve jsme Vás informovali, že jsme se zapojili do projektu s poněkud záhadným názvem Získávání dovedností, animace a provádění. V podstatě jde o koučování zatím nepodpořených MAS, které se připravují na budoucí programové období.

  V rámci projektu jsme se neomezili pouze na konzultace, ale pozvali jsme koučované MAS na stáž a exkurzi v našem území. Všechny tři MAS tuto nabídku využily, a tak k nám v úterý 20. května přijelo 10 zástupců MAS Českomoravské pomezí a MAS Most Vysočiny, hned dva dny na to pak na dvoudenní stáž 26 zástupců z Vodňanské ryby.

  Pro obě skupiny jsme připravili program, v rámci kterého účastníci navštívili vždy tři obce, kde se setkali se starosty a zástupci neziskového sektoru. V úterý to byly Tuřany, Zichovec a Vraný, ve čtvrtek pak Velvary, Královice a Zlonice. Všichni hostitelé předvedli výsledky své práce i plány do budoucna, promluvili o svých zkušenostech s dotacemi a naší místní akční skupinou.

  Členové Vodňanské ryby měli více času na poznání našeho kraje, a tak zbyl čas i na prohlídku alespoň části našeho kulturního dědictví – Národopisné muzeum ve Třebízi.

  Všem, kdo se s námi podíleli na přípravě programu, děkujeme.

 • LeaderFEST 2013

  Ve Velkem Meziříčí se koná ve dnech 20. a 21. 6. 2013 LeaderFEST 2013. Na programu je řada workshopů, exkurzí i přednášek, prezentace MAS, jarmark a další akce týkající se programu Leader a venkova.

  Standardní přihlášení je možné do 3. 6., po tomto termínu nejprve kontaktujte organizátora akce. Veškeré kontakty jsou uvedeny v přihlášce. Podrobný program a přihláška ke stažení.

 • Hodnocení výběrové komise MAS

  Výběrová komise dne 21. 5. 2013 vybrala v rámci 11. výzvy k příjmu žádostí o dotaci (19. kola PRV/LEADER) celkem 31 projektů k podpoře z hodnocených 49 projektů. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

  Děkujeme výběrové komisi za odvedenou práci a vybraným uchazečům gratulujeme.

  Seznam VYBRANÝCH a NEVYBRANÝCH žádostí.

 • Příjem žádostí o dotaci byl ukončen!!

  Dnes, tedy 20.5. v pravé poledne byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 7. výzvy (v rámci 13. kola) příjmu žádostí do PRV/LEADER. Byl přijat rekordní počet celkem 43 projektů s celkovou požadovanou částkou dotace přibližně 16 mil. korun. 

  Nyní budou všechny projekty procházet admnistrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Projekty, jenž budou bez závad, budou dále postoupeny k jednání výběrové komisi, která zasedá 14. června a rozhodne, které žádosti budou mít nárok na dotaci. 

  Všem žadatelům přejeme mnoho úspěchů! 

 • IX. ročník festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi

  V neděli 6.června od 14 hod. farnost v Libčicích n.Vltavou na farní zahradě katolického kostela, v evangelickém kostele pořádá již 9. ročník festivalu Tichý hlas.

  Pozvánku s programem najdete zde.

 • Školení předkladatelů projektů dne 18.5.2010

  Zveme Vás na seminář předkladatelů projektů v rámci 5. výzvy 10. kola PRV / Leader, který se uskuteční dne 18.5.2010 od 16:00 hod. v sídle MAS ve Wilsonově ulici 599 ve Slaném.

 • Užitečné odkazy

  www.zelenausporam.cz

  Vyhledávání v Seznamu odborných dodavatelů  SOD: http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/

  Seznam výrobků a technologií (SVT): http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/

  Seznam energetických expertů: http://www.mpo-enex.cz/experti/

   

  Zpracovatelé projektu - seznam architektů: http://www.cka.cc/seznam-architektu

  Operační program životního prostředí: www.opzp.cz

  Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz  

 • Informace o přijetí projektů

  Dne 21.5.2009 byla ukončena 3. výzva 2009 v rámci 7. kola příjmu žádostí o dotaci z PRV/Osa IV. Leader. Celkem bylo přijato 22 projektů z území MAS, které v současné době prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
 • Seminář Zelená úsporám

  letak.jpg

  Předpokládaná doba trvání semináře je cca 4 hodiny. Vložné je 450 Kč (pokud bude zaplaceno do 20.6.), úhrada na č.ú. 225493360/0300 variabilní symbol 236, později a na místě 550 Kč.

  Podrobnosti na tel.č. 606 605 202, mail info@premyslovci.cz . Hlaste se co nejdříve, kapacita sálů je omezená.

  Přihláška je k dispozci v sekci Ke stažení - Různé

  Za pořadatele Vás zve

  Ing. Jindřich Šimek

  předseda správní a programové rady
 • Výběrové řízení - projektový manažer

  Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. vypisuje výběrové řízení na pozici projektového manažera. Více informací ZDE .
 • test

  sdfssdfsdfsdfs
 • Seminář pro žadatele o dotaci

  Seminář pro žadatele o dotaciz Programu rozvoje venkova ČR, OSA IV Leader, Opatření IV.1.2 - 3. výzva v rámci 7. kola příjmu žádostí se koná v pondělí 11. května 2009 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný( naproti divadlu).

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí