Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • PF 2021

  Všem přátelům, členům a partnerům přejeme šťastné Vánoce a úspěšný nový rok. 

  Jarda, Jarka, Štěpánka a Jitka

 • Od 6. ledna 2020 můžete podávat žádosti do čtvrté výzvy PRV

  Řídící orgán PRV nám schválil fiche a výzvu č. 4 PRV a potvrdil tak, že od 6. ledna do 6. února 2020 mohou žadatelé podávat do fichí 2, 4 a 6 své projekty. Semináře pro žadatele se uskuteční 14. ledna a 21. ledna 2020 od 13 hodin v naší kanceláři. Výzvu, fiche a další dokumenty k výzvě najdete na webových stránkách zde.

  Jarda Huk

 • PF 2019

  Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do dalšího roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

  Jarka, Jarda, Štěpánka a Jitka

 • Šance pro obce na územní plány

  MMR vyhlásilo národní dotaci na podporu územně plánovací činnosti. Žádat mohou obce, které nemají územní plán vůbec, anebo jejich územní plán byl schválen před rokem 2007 a nebyl podpořen z PRV nebo IROP. Zvýhodněny jsou obce do 1000 obyvatel a obce s rizikem povodní. Dotace je až 80 %, maximálně 400 000 Kč na jeden územní plán. Termín pro podání žádostí je do 31.1.2019. Podrobnosti najdete zde.

 • PF 2019

  Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do dalšího roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

  Jarka, Jarda, Štěpánka a Jitka

 • Druhá změna strategie prošla

  Řídící orgán IROP nám schválil druhou změnu strategie CLLD. Jejím obsahem je hlavně to, že obce, zřizující JPO III v ORP Kladno a Černošice budou mít možnost žádat už nejen na vybavení hasičů, ale taky na rekonstrukce nebo výstavbu hasičských stanic. Kromě této změny byla ve strategii aktualizována úvodní kapitola (partneři, území, obce, atd.) a zcela vyměněna kapitola Implementace, která v původní verzi už byla v rozporu se skutečností. SCLLD po změně č. 2 najdete na webu pod Území, lidé, strategie / Strategické dokumenty.

  Jarda Huk

 • Příjem žádostí do výzev OPZ 1-4/2017 ukončen

  V pátek 8. prosince se v pravé poledne uzavřel příjem žádostí do čtyř výzev Operačního programu Zaměstnanost. Bylo podáno osm žádostí s celkovými způsobilými výdaji přes 10 milionů korun. Jejich přehled najdete na tomto webu pod Období 2014 / OPZ / Podané žádosti. V následujících dnech bude provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a poté budou „přijatelné“ žádosti postoupeny expertům k posudku pro věcné hodnocení.

  Jarda Huk

 • Modifikace výzvy 1/2017 OPZ

  Vzhledem k vysokému počtu zájemců o podání žádosti do výzvy 1/2017 OPZ (Řešení lokální nezaměstnanosti) byla tato výzva modifikována - byla zvýšena její alokace o disponibilní zůstatek, tj. asi o 1,8 mil. Kč. Jinak se text výzvy ani dalších příloh nezměnil.

  Jarda Huk

 • PF 2018

  Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do nového roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

  Jarka, Jarda, Štěpánka, Jitka a Míša

 • Aktuální informace pro partnery a starosty

  Vážení partneři, starostky a starostové,

  pokračujeme ve zdolávání překážek na cestě k vypsání prvních výzev poněkud opožděného období 2014-2020.

  Máme již všechny dopisy ze všech tří programových rámců (Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP) a „v první instanci“ schválené interní postupy pro OPZ a IROP (PRV je nevyžaduje) a v připomínkovém řízení jsou podklady pro výzvy PRV a OPZ.

  Sešla se nově zvolená hodnotící komise, aby si zvolila předsedu, schválila nový jednací řád a abychom s ní probrali, co jí čeká.

  Příští týden se sejde se stejnými cíli také dozorčí rada a posílená dozorčí rada místního partnerství a jakmile se dobereme schválení podkladů pro výzvy, také správní rada místního partnerství, aby tyto první výzvy nového období schválila a žadatelé mohli začít podávat své projekty.

  Sledujte proto další zprávy.

  A přečtěte si také nové Přemyslovské listy, které právě vycházejí ze slánské Tiskárny Kočka.

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Setkání starostů, členů MAS a zemědělců v Královicích

  Vážení přátelé, 

  v úterý 13. 12. proběhlo v Královické obecní hospůdce již tradiční setkání starostů.V letošním roce se jej zúčastnili rovněž členové a partneři MAS společně s místními zemědělci. Účast byla hojná, celkem téměř 60 lidí, kteří mohli debatovat například s Ing. Petrem Špirhanzlem (vrchním ředitelem sekce financování a správní MŠMT) o regionálním školství. Rovněž jste se mohli dozvědět o úspěšných projektech podaných v celkem osmi výzvách do PRV/Leader. Svou zprávu přednesla i ředitelka společnosti Jaroslava Saifrtová. Přečíst si ji můžete ZDE .

  Po domluvě přikládáme podklady Ing. Špirhanzla do sekce "Ke stažení"

  RNDr. Jaroslav Huk, CSc., Předseda správní rady o.p.s.Setkání starostů v Královicích

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zde je odkaz na fotogalerii, kde naleznete další fotografie ze setkání.

  Děkujeme za Vaši účast! 

 • Publikace Hořká a sladká chuť našeho kraje

  V naší kanceláři si můžete zakoupit obrazovou publikaci s názvem Hořká a sladká chuť našeho kraje, která mapuje historii i současnost pivovarů a cukrovarů regionu Slánska. Publikaci vydala naše obecně prospěšná společnost jako již třetí v pořadí, a to v nákladu 1500 ks. Cena je 50 Kč.

 • Semináře k podávání žádostí o dotaci - 15. kolo

  Vážení žadatelé,

  v rámci právě probíhajícího kola příjmu žádostí o dotaci jsme pro Vás připravili seminář k podávání žádostí o dotaci, který se bude konat v sídle MAS ve Slaném a to ve čtvrtek 12. ledna od 16-ti hodin.

  Prosíme o přihlášení mailem s uvedením počtu osob na adresu info@premyslovci.cz. Mějte prosím na paměti, že kapacita našich prostor je omezena.

  Program semináře k nahlédnutí ZDE.

 • Tradiční setkání!

  Vážení přátelé,

  opět po roce si Vás dovolujeme pozvat na již tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zemědělců a podnikatelů z území MAS Přemyslovské střední Čechy.

  Setkání proběhne 13. 12. 2011 od 16. hod v obecní hospůdce v Královicích (u Slaného). Jako vždy jsme pro Vás připravili zajímavý program a pozvali zajímavé hosty.

  Pokud se chcete zúčastnit, prosím odešlete mail na adresu info@premyslovci.cz , kde můžete uvést počet osob, které se za Vaši obec či organizaci zúčastní. To vše nejpozději do pátku 9. 12. 2011.

  Více informací naleznete na této pozvánce  či na tel. 606 605 202. 

  Všichni jste srdečně zváni!! 

  plaktek_web.png
 • Aktualizovaný ceník služeb

  Dne 16.12. byl s okamžitou účinností schválen Valnou hromadou MAS Přemyslovské střední Čechy doplněný ceník služeb. Ke stažení zde.

 • 6. Výzva MAS PSČ příjmu žádostí o dotaci

  MAS PSČ vyhlašuje od 22.12.2010 6.  výzvu příjmu žádostí  o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova/LEADER 2007-13.

  Vaše žádosti o dotaci budeme přijímat od 3.1.2011 do 31.1.2011 (do 12.hodiny) na adrese sídla MAS PSČ (Wilsonova 599, Slaný 274 01).

  Celou výzvu si můžete přečíst zde.

  Veškeré dokumenty ke stažení  včetně samotné žádosti o dotaci naleznete na tomto odkazu.  

   

 • Vánoční přání

  Přemyslovské střední Čechy Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!

  vnon_pn.jpg

   

 • Valná hromada - poděkování všem, kteří přišli

  Vážení kolegové, členové zájmového sdružení,


  Včerejší repríza pokusu o valnou hromadu byla podstatně úspěšnější než premiéra. Sešlo se 22 hlasů, takže jednání valné hromady mohlo zdárně proběhnout a schválit všechny důležité body programu. Od včerejší valné hromady můžeme tedy počítat s 10 milióny na projekty v roce 2011, a již záhy, od 3. 1. do 31. 1. budete mít příležitost podávat své záměry do 6. výzvy (první výzvy v roce 2011). Valná hromada také jednomyslně schválila zakládací listinu Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., jako právního nástupce současného zájmového sdružení. Zakládací listinu jsem za asistence notářky podepsal a následovat budou právní kroky k registraci o.p.s.
  Díky všem, kteří na včerejší valnou hromadu dorazili, anebo za sebe vyslali na základě plné moci své zástupce, a přispěli tak k důležitým rozhodnutím, která jsme přijali.
  Všem účastníkům včerejšího a jednání a samozřejmě i všem ostatním členům našeho sdružení přeju za sebe i za své kolegy z našeho zázemí a správní a programové rady hezké Vánoce a závěr letošního, pro Přemyslovce snad úspěšného roku.

   

  Jarda Huk

 • DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ PRO ČLENY

  Vážení kolegové,

  včera se někteří z vás obětavě dostavili do Slaného na valnou hromadu. Bylo nás však příliš málo, nedosáhli jsme na stanovami určenou dvoutřetinovou většinu, valná hromada nebyla usnášeníschopná a musíme se proto sejít znovu.Na základě vyjádření přítomných členů vyhlásila správní a programová rada nový termín jednání valné hromady zájmového sdružení Přemyslovské střední Čechy na čtvrtek 16.12. 2010 od 16 hodin. Uskuteční se opět ve Slaném, v sídle Evangelické církve metodistické, Vepřkova 1087. Materiály na jednání zůstávají v platnosti.

  Prosím statutární zástupce členů sdružení, aby v případě, že by se sami nemohli jednání valné hromady 16. prosince zúčastnit, vybavili na toto jednání řádnou plnou mocí jinou osobu působící v jejich neziskové organizaci, svazku obcí či firmě, aby jednání mohlo proběhnout. Nejde zdaleka jen o možnost změny na o.p.s. (která by nás zbavila těchto problematicky svolávaných jednání), ale především o přijetí dotace na rok 2011 z programu LEADER.

  Prosím, zajistěte účast. 

  Jarda Huk

 • VALNÁ HROMADA

  Dne 16.12.2010 od 16:00 hod. opakovaně zasedne VALNÁ HROMADA MAS Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. v budově Evangelické církve metodistické ve Vepřkově ulici číslo 1087/14 ve Slaném (mapazde).

  Program jednání zůstává stejný jako na zasedání dne 7.12.2010.  Zápis z mimořádného jednání Správní a programové rady ze dne 7.12.2010 naleznetezde.

 • PF 2011

  PF 2011

  Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku! 

 • Výzva č. 4 - leden 2010

  MAS Přemyslovské střední Čechy vyhlašuje 4. výzvu v rámci 9. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova/LEADER. Více informací ZDE 
 • Přemyslovské listy - PROSINEC 2009

  Prosincové číslo Přemyslovských listů k prohlédnutí ZDE

 • PF 2010

                     Místní akční skupina              Přemyslovské střední Čechy
  zájmové sdružení právnických osob
   
   
  Vám přeje
   
   
  Požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok!

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí