Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Sešli jsme se Společně o regionu

469792486-13.jpg

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 26. března 2011 proběhlo setkání členů MAS Přemyslovské střední Čechy k aktualizaci strategického plánu LEADER nazvané Společně o regionu. Sešli jsme se v Holi u Svrkyně, v prostorách klubovny firmy Poláček Farma Hole, s.r.o. Na setkání jsme diskutovali o našem venkovském regionu a jeho dalším rozvoji v současných společenských a ekonomických podmínkách a také o zkušenostech členů během dvouletého období realizace SPL a také o očekáváních do dalších let. Výsledky jednání budou podkladem pro aktualizovanou strategii místní akční skupiny, podle které budeme koordinovat svou činnost ve druhé polovině platnosti

3466261936-13.jpg

 

Programu rozvoje venkova LEADER.Hostitel naší schůzky a rovněž člen MAS pan Poláček provedl účastníky po farmě. Měli jsme možnost se seznámit s jízdárnou, stájemi pro koně, s chovem skotu a technickým zázemím farmy. Doprovodnou akcí setkání byla rovněž ukázka hipoterapie, kterou nám předvedla fyzioterapeutka z občanského sdružení Caballinus, kteří jako jedni z mála v ČR pracují s dětmi již od 2-3 měsíců věku. 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí