Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přehled schválených žádostí do výzev č. 5-9 IROP/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

Pož. dotace Kč

Výzva 5 - celková dotace 10 000 000 Kč

 

 

 

Dřínov, Cyklostezka Bakovský potok - úsek 2.1

Obec Dřínov

Vybrán

4 671 963,83

Neprobylice, chodníky a zastávky podél III/23728

Obec Neprobylice

Vybrán s výhradou

1 092 008,63

Dopravní značení- pro bezpečný provoz v obci Řisuty

Obec Řisuty

Vybrán

262 200,00

Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Obec Zákolany

Vybrán s výhradou

1 759 157,75

Celkem

 

 

7 485 330,02

Výzva 6 – celková alokace 8 588 000 Kč

 

 

 

Komunitní centrum volnočasových aktivit "Pod Jasany"

Obec Statenice

Vybrán

2 850 000,00

Komunitní centrum fara Libčice

Farní sbor ČCE v Libčicích nad Vltavou

Vybrán

2 618 331,28

Celkem

 

 

5 468 331,28

Výzva 7 – celková alokace 3 000 000 Kč

 

 

 

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště

ŘK farnost Roztoky
u Prahy

Vybrán

916 959,00

Slovanské hradiště Budeč - Vybudování vodovodní přípojky

Obec Zákolany

Vybrán

1 646 554,25

Celkem

 

 

2 563 513,25

Výzva 8 – celková alokace 16 000 000 Kč

 

 

 

Přístavba přírodovědné učebny a vybavení odborných učeben v ZŠ Koleč

Obec Koleč

Vybrán

4 154 920,95

Školka v Tichém údolí 2018

Město Roztoky

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce budovy mateřské školy Dřínov č.p.1

Obec Dřínov

Vybrán

3 780 151,53

Celkem

 

 

12 685 072,48

Výzva 9 – celková dotace 17 157 000 Kč

 

 

 

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Roztoky

Město Roztoky

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zákolany

Obec Zákolany

Vybrán s výhradou

4 746 454,70

Přístavba a nástavba požární zbrojnice v Kozinci-Holubicích

Obec Holubice

vybrán

4 750 000,00

Celkem

 

 

14 246 454,70

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí