Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

Jarda Huk

Jarka Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí