Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Příprava a projednání strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014-2020

Aktualizovaný harmonogram tvorby SCLLD

Září 2014

Změna zakládací listiny o.p.s. (zakladatelé), změna statutu (správní rada o.p.s.), schválení vzoru partnerské smlouvy (správní rada o.p.s.).

Září-říjen 2014

Podepisování partnerských smluv, ustanovení místního partnerství a vytvoření jeho orgánů.

25. 11. 2014

O.p.s. podala žádost o standardizaci MAS

Květen 2015

Ukončení standardizace MAS

Do 31. 8. 2015

Dokončení SCLLD včetně programových rámců

Září 2015

Schválení SCCLD plénem místního partnerství

Září-říjen 2015

O.p.s. podá ke schválení SCLLD

1. čtvrtletí 2016

Podpis dohody o financování na období 2014-2020

Správní rada o. p. s. pověřila koordinací přípravy a zpracování SCLLD Programový a monitorovací výbor (původně v sestavě Janouchová, Huk, Saifrt ml., Marek, Tyle, Hložek). Na přípravě SCLLD se dále podílela kancelář MAS, motivující starostové z projektu Svazu měst a obcí (Chochola, Tyle, Mikulecký) a další osoby.

V regionu proběhlo od března 2012 do srpna 2012 celkem 7 setkání se zástupci samospráv, neziskových organizací a podnikateli.
Na podzim 2013 se sešli zástupci samospráv, neziskového sektoru a podnikatelů deseti obcí, které deklarovaly vstup do území působnosti MAS od 1. ledna 2014 (oblast označovaná jako Jižní Kladensko).

Cílem setkání bylo zejména:
• zhodnotit vývoj ve svém regionu v posledních cca 10 letech, jeho výhody a nedostatky
• upozornit na věci, které ztěžují život obyvatel a není v kompetencích a finančních možnostech jednotlivých obcí je řešit.
Na základě těchto námětů byly zpracovány SWOT analýzy. Dále byli všichni vyzváni k zaslání zásobníků projektů.

Přehled setkání v rámci komunitního projednávání strategie

Region / skupina

Místo

Datum

Zemědělci regionu

Žižice

8. 3. 2012

Sever okresu Praha-západ

Velké Přílepy

10. 4. 2012

Střed

Zákolany

17. 4. 2012

Slánsko-sever I.

Páleč

3. 5. 2012

Kladensko, Slánsko-západ

Smečno

15. 5. 2012

Slánsko-sever II.

Třebíz

17. 5. 2012

Kralupsko a Velvarsko

Velvary

7. 6. 2012

Sbory dobrovolných hasičů

Slaný

17. 10. 2012

Jižní Kladensko

Velké Přítočno

12. 9. 2013

Jižní Kladensko

Lidice

18. 9. 2013

Stavební technici farností

kancelář MAS

28. 11. 2013

Počátkem září 2012 byly analytická část a základní koncepce strategické části připomínkovány na dvou regionálních setkáních, na setkání s představiteli „hlavní" obce s rozšířenou působností, městem Slaný, a schváleny správní radou jako podkladový materiál pro zahájení SEA.

Zpracováním SEA byla pověřena na základě výběru z několika certifikovaných subjektů firma ENVI-TON (Ing. Zuzana Toniková) z Kladna. Ředitelka o.p.s. celý proces (jak bylo při konzultacích zjištěno, byl to „pilotní" proces SEA ve Středočeském kraji) konzultovala s příslušnými pracovníky středočeského krajského úřadu. Následně bylo po dlouhých diskuzích na úrovni ministerských úředníků rozhodnuto, že SEA není nezbytná, a tak byl další postup v jejím zpracování po ukončení první fáze zastaven.

Vstup dalších obcí si vyžádal jednak samozřejmě komunitní projednání strategie v tomto regionu, ale také nové zpracování celé analytické části, jejíž data byla beztak v některých částech (v případě dat vycházejících z „aktualizovaných" údajů, nikoli z jednorázového šetření typu Sčítání lidu, domů a bytů) zastaralá (doplněno komunitní projednání (setkání ve Velkém Přítočně 12. 9. 2013 a v Lidicích 18. 9. 2013).

V lednu 2014 proběhlo další projednání strategie na úrovni ORP Slaný. Uskutečnilo se celkem pět setkání, jichž se zúčastnilo skoro 40 starostů ORP Slaný (z celkem 52 spadajících pod ORP Slaný).

Přehled setkání v lednu 2014

Region

Místo

Datum

Západní část Slánska

Tuřany

16. 1. 2014

Obce mezi městy Kladno a Slaný

Smečno

21. 1. 2014

Severozápad Slánska

Klobuky

23. 1. 2014

Město Slaný a okolí

Slaný

28. 1. 2014

Východní část, pověřená obec Velvary

Velvary

30. 1. 2014

2.9.2014 byla zveřejněna na webových stránkách pracovní verze SCLLD vzniklá v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Přemyslovských středních Čech o.p.s. (financováno z OP technická pomoc, ukončení k 31. 8. 2014). Připomínkování této verze strategie bylo umožněno do 12. 9. 2015.
Tvorba a obsah strategie byla vždy prezentována na setkáních starostů, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, kde byli účastníci vždy vyzváni k aktualizaci zásobníků projektů. 29. 6. 2015 byla na webových stránkách zveřejněna výzva všem aktérům v území k zaslání aktualizovaného zásobníku projektů (s ohledem na schválené operační programy).

Přehled setkání v regionu

Region

Místo

Datum

Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zemědělců a podnikatelů

Žižice

11. 12. 2012

Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů

Velvary

17. 12. 2013

Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů

Velvary

9. 12. 2014

Červnové setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů

Velvary

23. 6. 2015

Další kolo diskuzí s partnery MAS, starosty obcí, neziskových organizací, podnikateli a dalšími aktéry v území, tentokrát zejména na téma Fichí (Opatření) Strategie CLLD a konkrétních projektů potenciálních žadatelů, proběhlo v srpnu a září 2015.

Přehled setkání v létě 2015

Místo

Datum

Klobuky

30. 7. 2015 od 18:00

Velvary

4. 8. 2015 od 19:00

Plchov

5. 8. 2015 od 18:00

Slaný

6. 8. 2015 od 18:00

Slaný

10. 8 .2015 od 18:00

Zichovec

17. 8. 2015 od 18:00

Únětice

27. 8. 2015 od 16:00

Slaný

2. 9. 2015 od 16:00

Makotřasy

7. 9. 2015 od 15:00

Slaný

14. 9. 2015 od 17:00

Několik fotek ze setkání... Na setkáních kromě SWOT analýzy byly připomínkovány pracovní verze strategie a byl vytvářen zásobník projektů.

CLLD Lidice 2013 1 CLLD Setkani Velvary 2015  CLLD SDH 2012  CLLD Setkani Zizice 2012 CLLD Trebiz 2012 2 CLLD Velvary 2012 1 CLLD Setkani Velvary 2013

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí