Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Zásobník projektů – záměry žadatelů pro programové období 2014-2020

23. června 2015 se ve Velvarech konalo Červnové setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů.
Hlavním obsahem setkání byly informace o čerpání z evropských fondů v období 2014 – 2020, zpracování MAP (Místních akčních plánů pro oblast školství) a zejména záměry žadatelů pro období 2016 – 2022 (zásobník projektů).
Zásobník projektů prosím vyplňte podle vašich plánovaných projektů a zašlete na e-mail info@premyslovci.cz nejpozději do 31. 7. 2015. Vyplnění zásobníku je skutečně důležité, pomůže nám naplánovat čerpání prostředků tak, abychom nemuseli nevyčerpané prostředky vracet!
Základní informace o dotačních programech naleznete na těchto stránkách: www.dotaceEU.cz
Odkaz na IROP: www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí