Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Integrovaná strategie území k připomínkování

Předkládáme Vám pracovní verzi naší nové Integrované strategie území.

Jedná se o strategii území MAS pro finanční období 2014-2020.
Strategie je v podobě, kterou jsme předávali jako výstup projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Přemyslovských středních Čech o.p.s. (projekt je financován z operačního programu technická pomoc, ukončení k 31. 8. 2014), tzn. analytická část a priority a cíle návrhové části.

Žádáme Vás o připomínky.
Připomínky zasílejte na e-mail info@premyslovci.cz do 12. 9. 2014.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí