Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Období 2014 - 2020

Seznam vybraných žádostí o dotaci

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

VÝZVA 1/2018

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   2 500 000,00 Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný                 1 990 000,00 Kč                                      995 000,00 Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice                 1 000 000,00 Kč                                      600 000,00 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany                 1 000 000,00 Kč                                      600 000,00 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice                 1 090 000,00 Kč                                      545 000,00 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce                 5 000 000,00 Kč                                      760 000,00 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný                 3 300 000,00 Kč                                   1 650 000,00 Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   2 500 000,00 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný                 1 055 000,00 Kč                                      369 250,00 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary                    995 000,00 Kč                                      447 750,00 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany                    500 000,00 Kč                                      225 000,00 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   1 750 000,00 Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný                 4 980 000,00 Kč                                   2 241 000,00 Kč 63,40

Seznam schválených žádostí 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 350 000,00 Kč 98
3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice    5 000 000,00 Kč    2 200 000,00 Kč 90
4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný    4 800 000,00 Kč    1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný    2 900 000,00 Kč    1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný      450 000,00 Kč      157 500,00 Kč 71

 

PRV - Publicita projektu - Období 2014 - 2020

Pravidla publicity v PRV naleznete na odkazu zde.

Užívání nástrojů publicity je popsáno také v Pravidlech Opatření 19 a Pravidlech 19.2.1, které najdete v sekci PRV-vyzvy.

 

Jaroslav Huk

 

PRV - Vybrané a nevybrané žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI K 28.6.2018 po úpravě
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5000000 Kč 2 500 000Kč 100
2. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice 1000000 Kč 600 000 Kč 85
3. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný 1990000 Kč 995 000 Kč 78
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1000000 Kč 600 000 Kč 77
5. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce 5000000 Kč 2 500000Kč 65
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3300000 Kč 1 650 000Kč 94
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný 5000000 Kč 2 500 000Kč 77
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1055000 Kč  369 250 Kč 90
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary   995000 Kč  447 750 Kč 70
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany   500000 Kč  225 000 Kč 70
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5000000 Kč 1 750 000Kč 70
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4980 000 Kč 2 241 000Kč 70
SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků
ZD Byseň Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv   Jedomělice 1200000 Kč - 53
Luděk Šofr Nákup techniky   Královice 2000000 Kč - 60
Pavel Srb Modernizace strojního vybavení   Hospozín 1130000 Kč - 60
Václav Šrámek Nákup manipulátoru   Vraný 2000000 Kč - 62
Jana Holíková Revitalizace stáje pro koně   Zákolany 1000000 Kč - 64
Michal Hulcr Rekonstrukce skladu rostlinné výroby   Královice 4990000 Kč    - 0
František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu   Hobšovice 1090000 Kč    - 0

 

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 2 500 000Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný   1 990 000Kč   995 000Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice  1 000 000 Kč  600 000 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1 000 000 Kč  600 000 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice 1 090 000 Kč  545 000 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce  5 000 000 Kč  760 000 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3 300 000 Kč 1 650 000Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný  5 000 000 Kč 2 500000 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1 055 000 Kč  369 250 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary 995 000 Kč  447 750 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany 500 000 Kč 225 000 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 1 750 000Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4 980 000 Kč 2 241 000Kč 63,40

 

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Václav Šrámek Nákup manipulátoru 70876576 Vraný 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 62
2. Ing. Luděk Šofr Nákup techniky 13292862 Královice 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58,4
3. Jana Holíková Revitalizace stáje pro koně 62556371 Zákolany 1 000 000 Kč   500 000 Kč 58,2
4. Pavel Srb Modernizace strojního vybavení 61896691 Hospozín 1 130 000 Kč   565 000 Kč 57,6
5. Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv 43774652 Jedomělice 1 200 000 Kč   600 000 Kč 50,4

 

Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný 5 000 000 Kč 1 350 000,00 Kč 98
 3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice 5 000 000 Kč 2 200 000,00 Kč 90
 4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 103632 Vraný 4 800 000 Kč 1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
 1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný 2 900 000 Kč 1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
 1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný  450 000 Kč  157 500,00 Kč 71

PRV - Podané žádosti - Období 2014 - 2020

                                              SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

                                                                 Výzvy 3/2019 

                                                     Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
2019-004-003-002-015 12.2.2019 8:12 2 - Oprava budovy pro zemědělskou techniku se zázemím 06769713 Zákolany
2019-004-003-004-003 12.2.2019 22:33 4 - Agroobjekt Holubice - vybudování zázemí agroturistiky a zázemí stájí 87089823 Holubice
2019-004-003-002-016 13.2.2019 15:33 2 - Pořízení zemědělské techniky 13292862 Královice
2019-004-003-002-005 14.2.2019 9:40 2 -Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
2019-004-003-002-019 14.2.2019 11:06 2 - Malý traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
2019-004-003-004-006 14.2.2019 11:21 4 - Modernizace opravárenské dílny zemědělské techniky 10252932 Slaný
2019-004-003-004-014 14.2.2019 15:20 4 - Dodávka a montáž technologie vaření piva - minipivovar Kobylníky 27407730 Jarpice
2019-004-003-002-009 14.2.2019 15:30 2- Novostavba skladu krmiva 27407730 Jarpice
2019-004-003-002-017 14.2.2019 15:36 2 - Nákup strojního vybavení pro odvoz sklizených zemědělských komodit 71226656 Královice
2019-004-003-002-020 14.2.2019 15:37 2 - Nákup strojů pro rostlinnou výrobu 26753278 Jarpice
2019-004-003-002-021 14.2.2019 15:51 2 - Přístřešek pro stroje 40028071 Jarpice
2019-004-003-002-011 14.2.2019 17:33 2 - Nákup strojního vybavení do ovocnářství 06799264 Žižice
2019-004-003-002-012 14.2.2019 21:19 2 - Mladá začínající - nákup strojního vybavení 05923760 Třebíz
2019-004-003-004-013 14.2.2019 21:44 4 - Nákup strojního vybavení pro rozvoj nezemědělské činnosti 05724571 Hobšovice
2019-004-003-002-010 14.2.2019 22:51 2 - Modernizace strojního vybavení 2019 05724571 Hobšovice

      

                                               SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

                                                                 Výzvy 1/2018

                                                    Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1 2018 20.2.2018 12:03 David Holík 2 - Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany
2/1 2018 21.2.2018 16:10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2 - Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný
3/1 2018 21.2.2018 17:19 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný
4/1 2018 21.2.2018 18:19 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 4 - Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný
5/1 2018 21.2.2018 21:44 Jana Holíková 4 - Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany
6/1 2018 21.2.2018 21:47 Jana Holíková 2 - Revitalizace stáje pro koně 62556371 Zákolany
7/1 2018 22.2.2018 12:05 Ing. Luděk Šofr 2 - Nákup techniky 13292862 Královice
8/1 2018 22.2.2018 12:15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný
9/1 2018 23.2.2018 00:55 Jaroslav Teiml 2 - Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice
10/1 2018 23.2.2018 3:19 MgA. Kateřina Woláková 4 - Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary
11/1 2018 23.2.2018 9:01 Jiří Jankásek 4 - Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný
12/1 2018 23.2.2018 9:28 Václav Šrámek 2 - Nákup manipulátoru 70876576 Vraný
13/1 2018 23.2.2018 9:38 František Volgner 2 - Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
14/1 2018 23.2.2018 10:39 AGRA Řisuty s.r.o. 2 - Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce
15/1 2018 23.2.2018 10:59 Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích 2 - Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv 43774652 Jedomělice
16/1 2018 23.2.2018 11:13 Pavel Srb 2 - Modernizace strojního vybavení 61896691 Hospozín
17/1 2018 23.2.2018 11:20 Jiří Hulcr 2 - Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný
18/1 2018 23.2.2018 11:29 Michal Hulcr 2 - Rekonstrukce skladu rostlinné výroby 71226656 Královice
19/1 2018 23.2.2018 11:30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný

 

                                              SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

                                                                Výzva 1/2017

                                                 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

 
Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1./2017 13.3. 2017 13,30 AGROS Vraný, družstvo vlastníků 2- Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný
2/1./2017 13.3. 2017 15.10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Zlepšení podmínek a techniky při zpracování mléka 27407730 Vraný
3/1./2017 13.3. 2017 15.30 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2- Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný
4/1./2017 13.3. 2017 15.40 Václav Novák 2- Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný
5/1./2017 13.3. 2017 15.50 Václav Novák 3 - Obnova skladovací techniky ve skladu zemědělských produktů 62979671 Vraný
6/1./2017 13.3. 2017 16.00 Pavel Novák 3 - Zemědělská technika pro zpracování a převoz surovin 40028071 Jarpice
7/1./2017 13.3. 2017 16.10 Pavel Novák 2 - Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice
8/1./2017 15.3. 2017 10.15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Rekonstrukce ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný
9/1./2017 15.3. 2017 10.30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný

Podkategorie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí