Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

9. výzva MAS / 16. kolo PRV

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Název projektu:

Částečná obnova původního vzhledu zámečku Blahotice čp. 1 - dokončení

Vyčerpaná výše dotace:

420,0 tis. Kč

2569 blahotice

Best Authentic Sneakers | Patike

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí