Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

VÝZVA  Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o podporu  v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018. Více informací naleznete zde.
 

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí