Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích - dotační titul č. 4

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila dne 22. 5. 2015 výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

- Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.
- Tímto dotačním titulem lze přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže.
- Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015.
- Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel.

Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí