Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář

Seminář k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova/LEADER/Osa IV.1.2/realizace místní rozvojové strategie se koná dne 22. ledna 2009 od 16 hod. v kanceláři MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný. Bližší informace podá Jaroslava Saifrtová, manažerka SPL 2007-13 mobil 606 605 202.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí