Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dodatečně schválené projekty z 10. kola

S radostí Vám můžeme oznámit, že se podařilo na SZIFu dosáhnout rozdělení zbývajících finančních prostředků převážně z 9. kola příjmu žádostí pro náhradníky kola 10. Jedná se o projekty Institutu pro záchranu památek, o.s., Obce Řisuty a Římskokat. farnosti Roztoky u Prahy v celkové požadované dotaci 1.381.163 Kč.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí