Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Výzva IROP Sociální služby II. uzavřena

    Do naší sedmé výzvy IROP Sociální služby II. byly podány tři žádosti. Alokace výzvy 1 965 355 Kč byla výrazně překročena, celkový součet způsobilých výdajů tří projektů je cca 2,7 mil. Kč. Hodnotící komise se sejde nad projekty až společně s hodnocením projektů výzvy Vzdělávání II., která končí 13. 5. ve 12 hodin.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí