Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Žádosti do Měšce se podávají až do 13. března

    Správní rada vyhlásila grant Malý přemyslovský měšec na rok 2024. Zvýšili jsme objem peněz pro žadatele na 300 000 korun, pravidla se takřka nemění. Jeden žadatel může získat podporu až 10 000 korun, spoluúčast musí tvořit nejméně 20 % . Celkové náklady projektu nesmí překročit 40 000 korun. Žádosti je možné podávat od 20. února do 13. března 2024 do 12 hodin, akce se mohou pořádat od 30. března do 15. prosince 2024. Všechny dokumenty ke grantu naleznete zde.

    Jarda Huk

  • Poslední výzva PRV č. 9 byla uzavřena

    Do poslední výzvy z Programu rozvoje venkova se přihlásilo celkem 17 žadatelů se svými projekty. Celková alokace na výzvu je 3 481 165 Kč, byly podány projekty s celkovou požadovanou dotací  4 735 805 Kč. Přehled podaných žádostí naleznete zde.

    Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí