Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Druhá výzva OP TAK přijímá žádosti do poloviny února

  V první výzvě OP TAK nebyla vyčerpána alokace, kterou jsme obdrželi, a tak byla vyhlášena výzva druhá. Alokace v ní je 4 364 000 Kč, pravidla prakticky shodná s výzvou první. Projektové záměry je možné podávat do 15.2.2024 do 12.00. Podrobnosti najdete zde.

  Jarda Huk

 • Vyhlášení poslední výzvy PRV

  28. prosince 2023 byla vyhlášena poslední výzva Programu rozvoje venkova ze zbylých prostředků období 2014-2020. Vyhlášena je pouze fiche 6 - Malé projekty pro obce za stejných pravidel jako v předchozí výzvě osmé. Alokace výzvy je cca 3,5 milionu korun.
  Příjem žádostí probíhá od 2.1.2024 do 31.1.2024

  Zájemce žádám o osobní konzultace záměrů a upozorňuji, že realizace projektů musí být ukončena do poloviny roku 2025. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

  Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí