Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Od 13. února se otevře Měšec

  Tak jako každým rokem, i letos se otevře pro žadatele Malý přemyslovský měšec. Měšec je větší, správní rada vyčlenila pro žadatele 250 tisíc korun, a jeden žadatel může (s minimálně 20procentní spoluúčastí) dostat na akci až 10 tisíc korun. Aktualizovaná pravidla a přílohy naleznete zde. Žádosti o grant můžete podávat od 13. února do  2. března 2023.

  Jarda Huk

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light - NZÚL

  Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu Nová zelená úsporám Light, pokud máte zájem o osobní setkání, je třeba si z kapacitních důvodů termín předem domluvit na emailu: info@premyslovci.cz ,případně volejte 720 941 482.

  Pokyny pro žadatele naleznete zde.

 • Programový rámec IROP 2021-2027 schválen

  Jako jedna z prvních MAS máme schválen programový rámec IROP na roky 2021-2027. Podmínkou pro vyhlášení výzev je však (mimo jiné) ještě to, že budou vyhlášeny příslušné „nadřazené“ výzvy MMR se specifickými pravidly pro jednotlivé oblasti. Zatím jsou vyhlášeny jen sociální služby, v lednu by měly být vyhlášeny doprava, hasiči a vzdělávání. Vyhlášení našich výzev pro tyto čtyři oblasti předpokládáme v první polovině února 2023.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí