Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Od 13. února se otevře Měšec

    Tak jako každým rokem, i letos se otevře pro žadatele Malý přemyslovský měšec. Měšec je větší, správní rada vyčlenila pro žadatele 250 tisíc korun, a jeden žadatel může (s minimálně 20procentní spoluúčastí) dostat na akci až 10 tisíc korun. Aktualizovaná pravidla a přílohy naleznete zde. Žádosti o grant můžete podávat od 13. února do  2. března 2023.

    Jarda Huk

  • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light - NZÚL

    Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu Nová zelená úsporám Light, pokud máte zájem o osobní setkání, je třeba si z kapacitních důvodů termín předem domluvit na emailu: info@premyslovci.cz ,případně volejte 720 941 482.

    Pokyny pro žadatele naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí