Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Seminář s exkurzí Živá krajina

    Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás ve spolupráci s místní akční skupinou Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. dovolují pozvat na seminář s exkurzí Živá krajina. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí