Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Měšec podělí 40 žadatelů

  V úterý 22. 3. 2022 se sešla hodnotící komise pro letošní Malý přemyslovský měšec a její hodnocení potvrdila nyní správní rada. Vyčleněných 160 tisíc korun vystačí na 40 žádostí, jejichž přehled najdete zde.

  Jarda Huk

 • Do sedmé výzvy PRV je podáno 40 projektů

  Do 23. 3. 2022 bylo do sedmé výzvy PRV podáno celkem 40 projektů, z toho 16 do fiche 2, osm do fiche 4 a 16 do fiche 6. Celkem požadují žadatelé zhruba 25 milionů, k dispozici ve výzvě  je 21 milionů korun. Ve fichích 2 a 4 je výrazný převis žádostí, naopak ve fichi 6 zůstala třetina alokace nevyužitá a podle interních postupů může být přesunuta ve prospěch fiche s největším převisem, což je fiche 2.

  Jarda Huk

 • Vesnice roku 2022

  Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ve spolupráci s finalisty soutěže Vás srdečně zvou na motivační semináře Vesnice roku 2022. Termíny a místa konání seminářů naleznete zde.

 • Další seminář PRV bude 14. března

  Namísto semináře 2. března, který jsme museli zrušit (výskyt covidu 19 v kanceláři), se uskuteční druhý seminář pro žadatele PRV do sedmé výzvy v pondělí 14. března od 13 hodin v naší kanceláři. Žadatelé se mohou hlásit na info@premyslovci.cz nebo telefonicky do 10. března.

  Jarda Huk

 • Do Měšce přišlo 51 žádostí

  Do letošního Malého přemyslovského měšce bylo v řádném termínu doručeno 51 žádostí. Většina žadatelů požaduje maximální možnou podporu, 6000 korun, a tak celkový součet všech požadavků se blíží 300 tisícům korun. Do konce března zasedne komise pro hodnocení žádostí, správní rada rozhodne o přidělení peněz a seznam podpořených žádostí bude zveřejněn na našem webu.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí