Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Národní plán obnovy – další šance pro brownfieldy

  Města a obce mají velký zájem o dotace na regeneraci brownfieldů. Do programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ v rámci Národního plánu obnovy (NPO, komponenta 2.8 Revitalizace se starou stavební zátěží) se přihlásil rekordní počet projektů. Celkem bylo přijato 35 projektů z celé České republiky, což je asi čtyřikrát víc než v poslední výzvě předchozího programu. Podpořit lze nově i multifunkční projekty a výstavbu obecních bytů. Obce a města, které nevyužily v rámci NPO stávající výzvu programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ mají stále ještě  možnost připravit žádosti o dotace do dalších dvou chystaných výzev pro programy pro regeneraci „specifických brownfieldů“ a pro „nepodnikatelské využití brownfieldů“. Ohledně konzultací se zájemci mohou obrátit na Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje (tel.: 257 280 375, MT: 725 397 428) nebo zde na webovém odkazu.

 • Prostředky na IROP 2021-2027 rozděleny

  Správní rada místního partnerství rozdělila peníze, které máme k dispozici na období 2021-2027 na podporu projektů podaných do výzev IROP. Rozdělit mohla zatím jen 70 % z celkové alokace pro naši MAS cca 90,3 mil. Kč, zbytek (tedy asi 27 mil. Kč), dostaneme až v roce 2026, pokud budeme zdárně čerpat.

  Museli jsme peníze rozdělit už nyní, abychom mohli podat v systému ISKP21+ žádost o schválení programového rámce, byť neznáme v jednotlivých oblastech ještě přesně podmínky pro žadatele. To se týká především veřejných prostranství, kde je otázkou, zda bude platit nesmyslný půlmilionový limit způsobilých výdajů na jeden projekt. Jak je těch cca 63,2 mil. Kč rozděleno?

  Po 13 milionech do dopravy (chodníky, cyklostezky), kultury (památky, muzea, vybrané knihovny), pro hasiče (technika, nádrže, vybavení, stanice) a do vzdělávání (ZŠ a MŠ), pět milionů na veřejná prostranství a zbytek, asi 6,2 mil. Kč, na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
  V nejbližší době podáme ke schválení programový rámec, abychom, po vyhlášení příslušných „nadřazených“ výzev IROP, mohli vyhlásit naše výzvy.

  Jarda Huk

 • Pozvánka na přednášku Dany Šimkové

  Srdečně vás zveme na přednášku Dany Šimkové na téma "Život Marie Terezie", která se konná v Řisutech, a to sobotu 15. 10. 2022 od 15 hod ve Staročeské hospodě. Plakát naleznete zde.

 • Pozvánka na 22. ročník Hubertovy jízdy

  Dovolujeme si vás pozvat na již 22. ročník tradiční Hubertovy jízdy, kterou pořádá Jezdecké centrum Údolí Bakovského potoka z.s. v Drchkově v sobotu 15.října 2022.Plakát s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

 • Přednáška Doc. Ing. Romana Pavely, Ph.D.

  Obec Libovice a Přemyslovské střední Čechy o. p. s. vás srdečně zvou na přednášku Doc. Ing. Romana Pavely, Ph.D., která se uskuteční 8.10. v 17 h v Libohospoděna téma „Přírodní přípravky na ochranu rostlin a využití rostlin v léčitelství“.Podrobnější informace naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí