Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Do výzvy IROP č. 23 jsou přisypány peníze

  V úterý 21. 9. 2021 se sešla hodnotící komise a všech pět žádostí podaných do výzvy č. 23 prošlo věcným hodnocením s výsledkem „vyhověl“. Zápis z jednání komise, kde je uvedeno pořadí projektů podle bodů, najdete zde. Vzhledem k tomu, že požadavky projektů, které úspěšně prošly věcným hodnocením, výrazně převyšují původní alokaci výzvy, byly do této poslední výzvy IROP v období 2014-2020 sesypány všechny volné prostředky z ostatních opatření. Alokace výzvy (v celkových způsobilých výdajích) se tak modifikací výzvy zvýšila z 1 758 096 Kč na 3 450 828 Kč. Po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty se někdy kolem 10. října 2021 sejde rozhodovací orgán, aby provedl výběr projektů, po němž projekty vybrané a projekty vybrané jako náhradní budou postoupeny k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

  Jarda Huk

 • Pět projektů IROP postupuje k věcnému hodnocení

  Všech pět žádostí podaných do 23. výzvy IROP prošlo kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde v úterý 21. září a stanoví pořadí žádostí. Po věcném hodnocení proběhne modifikace výzvy č. 23 – alokace bude navýšena o všechny volné prostředky z ostatních opatření IROP. Pozvánku na jednání hodnotící komise naleznete zde.

  Jarda Huk

 • Pozvánka ne jednání pléna společnosti

  Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti,
  zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 29. září 2021  od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí