Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Do poslední výzvy IROP v období 2014-2020 je podáno pět žádostí

  Do poledne 31. 8. 2021 mohli žadatelé podávat žádosti do výzvy IROP č. 23 Bezpečná doprava V. Žádostí je podáno pět, jejich přehled najdete zde. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a nejpozději počátkem října 2021 se sejde hodnotící komise. Po věcném hodnocení proběhne také modifikace výzvy č. 23 (zvýšení alokace o dostupné prostředky z ostatních opatření).

  Jarda Huk

 • Modifikace výzvy IROP č. 23

  Po dohodě s ŘO IROP provedeme modifikaci výzvy č. 23 "najednou", tedy až před výběrem projektů. Do té doby se mohou uvolnit ještě další prostředky z projektů, které se dokončují (snížení ceny, korekce). V současné době by bylo možné alokaci výzvy č. 23 (v CZV) zvýšit na cca 3,4 milionu korun.

  Jarda Huk

 • Koncepční část strategie 2021-2027 schválena

  Dne 17. 8. 2021, jsme ze systému MS2014+ dostali tuto depeši: Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Obnova země knížat a králů 3" (CLLD_21_04_022) s výsledkem "vyhověl". Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena. Takže první krok pro příští evropskou sedmiletku je splněn. A nejspíš až počátkem roku 2022 nastane tvorba a schvalování jednotlivých programových rámců.

  Jarda Huk

 • PřeDivO '21

  Přijďte se podívat na letošní PřeDivO do Úholiček. Festival nejen divadelní probíhá od 25. září do 16. října 2021 a bude zahájen Svatováclavskými slavnostmi, dále můžete navštívit výstavu věnovanou narození Boženy Němcové, shlédnout divadelní představení spolku "Přátelé sobě" a spoustu dalšího. Plakát s podrobným programem naleznete zde. Těšíme se na vás.

 • Výzva IROP – Bezpečná doprava V. je otevřena do konce srpna

  Projekty do poslední výzvy IROP v období 2014-2020, zaměřené na chodníky a cyklostezky, se mohou podávat do poledne 31. 8. 2021. Současná alokace cca 1.8 mil. Kč bude zvýšena modifikací – vzhledem k tomu, že jde o poslední výzvu IROP v tomto finančním období, je možné do ní sesypat volné prostředky ze všech ostatních opatření. Informaci o výši alokace uvedeme opět na webu. Na čtvrtek 19. 8. 2021 se mohou žadatelé hlásit na seminář k výzvě. Pozvánku najdete zde.

  Jarda Huk

 • Přes padesát tisíc na pomoc jižní Moravě

  Přemyslovci se zapojili do finanční pomoci obcím postiženým živlem na jihu Moravy. Partneři MAS přispěli celkově částkou 55 720 Kč, kterou jsme odeslali na transparentní účet Národní sítě místních akčních skupin ČR, z. s. Prostředky shromážděné na tomto účtu budou využity MAS Jižní Slovácko metodou LEADER v postiženém území. Děkujeme všem partnerům MAS, kteří na pomoc přispěli.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí