Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Otevřely se další výzvy IROP

  Dnes 30. 3. 2020 se otevřely další výzvy CLLD/IROP. K již otevřené výzvě č. 18 (komunitní centra) přibyly výzvy č. 17 (doprava), 19 (památky), 20 (školy), 21 (IZS) a 22 (územní plánování). Texty výzev, kritéria FNP a věcného hodnocení a další podklady k výzvám naleznete zde. Ukončení příjmu žádostí všech šesti výzev je stanoveno na 5. 5. 2020 ve 12 hodin, tento termín může být prodloužen, pokud žadatelé budou mít problémy s přípravou podkladů a správní rada místního partnerství posun termínu odsouhlasí. Semináře se uskuteční v druhé polovině dubna, umožní-li ti situace v zemi.

  Jarda Huk

  Nike Sneakers Store | Hoka One One Rocket X , Best Marathon Racing Shoes 2021
 • Podpořeno bude 24 žádostí podaných do páté výzvy PRV

  Správní rada místního partnerství potvrdila per rollam pořadí žádostí v jednotlivých fichích, jak ho stanovila hodnotící komise. Všech 24 žádostí, které prošly administrativní kontrolou, bude podpořeno. Všechny získaly v hodnocení nejméně 50 bodů a v žádné fichi nebyla vyčerpána celá alokace. Seznam vybraných žádostí najdete zde.

  Jarda Huk

  url clone | Nike nike huarache paris for sale by owner craigslist , Gov
 • O šablonách v pátek v 5+2

  Pokud byste v pátek 27. března potkali někde stánek se složenými výtisky týdeníku 5+2, vezměte si výtisk domů. Najdete tam stránku, v níž „prodáváme“ naši pomoc školám při administraci šablon. Ale nebojte se, není to jen o dotacích. A třeba tam i někoho poznáte.

  Jarda Huk

  url clone | adidas NMD Human Race
 • Přemyslovci v době ohrožení

  V zlých dobách jsme se museli i my stáhnout za hradby. Zrušili jsme připravené semináře pro úspěšné žadatele PRV a hodnocení žádostí probíhá elektronicky. Následně per rollam i správní rada místního partnerství provede výběr projektů z výzvy 5/2020 PRV, aby žadatelé mohli své žádosti v řádném termínu odeslat na RO SZIF. Do konce března také správní rada rozhodne o tom, zda v roce 2020 bude vůbec Malý přemyslovský měšec, a ohroženo je i pořádání dalšího pokračování Varhan znějících. Máte-li na nás nějaké dotazy, prosíme nejlépe na mail info@premyslovci.cz, případně na telefonní čísla 606 605 202,  724 434 154, 720 941 475 V kanceláři bude omezený provoz, abychom provedli jen nezbytné práce.

  Jarka, Jarda a Štěpánka

  Sport media | Nike Air Max 270
 • Semináře pro žadatele z 5. výzvy PRV

  V pondělí 16. 3. 2020 se uskuteční tři semináře pro žadatele z 5. výzvy PRV, jejichž žádosti prošly úspěšně administrativní kontrolou. Od 9 hodin se sejdou žadatelé, kteří podali žádosti do fichí 2 a 4, od 13 a od 15 hodin ve dvou skupinách žadatelé z fiche 6. Žadatelům bude vysvětlena práce s Portálem farmáře a další postup v administraci jejich žádostí.

  Jaroslava Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí