Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Středočeský kraj spolufinancuje projekty na základní školy, vodovody a kanalizace

  Středočeský kraj vyhlásil od 1. dubna příjem žádostí na dotace ze Středočeského intervenčního fondu. Středočeská dotace slouží jako spolufinancování projektů, které byly podpořeny z:

  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, školní budovy
  • MMR, Podpora obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MF, podprogram 298213, na základní školy v okolí velkých měst
  • MŠMT, program 133330, na ZŠ zřízené obcemi a DSO
  • MZe, program 129302 a 129303, vodovody a kanalizace
  • OPŽP, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • MŽP, Výzva č. 8/2018, zlepšení čištění povrchových vod

  Žádosti je možné podávat do 31. července 2019 (spolufinancování dotací MMR), resp. do 3. května 2019 (spolufinancování ostatních dotací). Podrobné informace naleznete zde.

Rychlé zprávy

Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers

Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí