Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Pozvánka na exkurzi ZIMNÍ SLÁNSKO

  Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Czech Rural a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Vás zvou na exkurzi ZIMNÍ SLÁNSKO. Exkurze se uskuteční 29. listopadu 2016. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Pozvánka na jednání pléna společnosti 8. listopadu 2016

  Vážení členové pléna společnosti a pléna místního partnerství,

  zveme vás na jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy, které se koná dne 8. listopadu 2016 od 17 hod v prostorách Dividýlka v hotelu Hejtmanský dvůr (Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný)

  Program jednání pléna společnosti od 17hod

  • Doplnění a schválení programu
  • Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
  • Volba mandátové komise
  • Informace ředitelky o.p.s.
  • Volba členů SR
  • Volba člena DR
  • Schválení SCLLD – finální verze
  • Schválení interních postupů MAS
  • Různé

  Program jednání pléna místního partnerství od 18:30

  • Doplnění a schválení programu
  • Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
  • Volba mandátové komise
  • Informace ředitelky o.p.s.
  • Volba členů SRMP
  • Volba člena DRMP
  • Volba hodnotící komise
  • Schválení SCLLD – finální verze
  • Schválení interních postupů MAS
  • Různé

  Nejprve bude zahájeno jednání pléna Přemyslovských středních Čech o.p.s. a bezprostředně po jeho skončení bude navazovat jednání pléna místního partnerství.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí