Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Workshopy k střednědobé evaluaci

Workshopy uspořádané (nejen) pro středočeské MAS se uskuteční v pondělí 28. ledna a ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 13 hodin v naší kanceláři, Wilsonova 599, Slaný. Workshopy povede Jaroslav Huk, Národní sítí MAS ČR pověřený činností mentora mid-term evaluace pro Středočeský kraj.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí