Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Žádost na projekt do OPZ+ odeslána ke kontrolám

Po sepsání akčního plánu a jeho překlopení do šablony MPSV jsme 16. srpna odeslali i vlastní žádost o podporu, v níž je akční plán povinnou přílohou. Žádost na první tříletý projekt, v němž by v devíti zapojených obcích byly podpořeny sociální komunitní služby, bude nyní kontrolována úředníky MPSV, nejdříve po formální stránce, a pak projde věcným hodnocením. Výsledek, zda naše žádost bude mezi podpořenými, bychom měli znát do 80 dnů od podání žádosti, tedy někdy v listopadu.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí