Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Programový rámec IROP 2021-2027 schválen

Jako jedna z prvních MAS máme schválen programový rámec IROP na roky 2021-2027. Podmínkou pro vyhlášení výzev je však (mimo jiné) ještě to, že budou vyhlášeny příslušné „nadřazené“ výzvy MMR se specifickými pravidly pro jednotlivé oblasti. Zatím jsou vyhlášeny jen sociální služby, v lednu by měly být vyhlášeny doprava, hasiči a vzdělávání. Vyhlášení našich výzev pro tyto čtyři oblasti předpokládáme v první polovině února 2023.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí