Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Příjem žádostí o dotaci byl ukončen!!

Dnes, tedy 20.5. v pravé poledne byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 7. výzvy (v rámci 13. kola) příjmu žádostí do PRV/LEADER. Byl přijat rekordní počet celkem 43 projektů s celkovou požadovanou částkou dotace přibližně 16 mil. korun. 

Nyní budou všechny projekty procházet admnistrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Projekty, jenž budou bez závad, budou dále postoupeny k jednání výběrové komisi, která zasedá 14. června a rozhodne, které žádosti budou mít nárok na dotaci. 

Všem žadatelům přejeme mnoho úspěchů! 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí