Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Hodnocení MAS 2011

Ministerstvo zemědělství informovalo dne  25. října o výsledcích hodnocení MAS za rok 2011. Byli jsme vyzváni abychom zveřejnili výsledky na svých webových stránkách. Naše MAS získala 160 bodů z 200, patří do kategorie "A", stejně jako v loňském roce, a řadí se k předním MAS v ČR. Více na TOMTO odkazu .

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí