Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Uzávěrka PL

Uzávěrka zimních PŘEMYSLOVSKÝCH LISTŮ je 15.11.2010. Příspěvky zasílejte na info@premyslovci.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí