Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Zasedání valné hromady Přemyslovských středních Čech

V úterý 15.6.2010 proběhne od 16:00 hod v přísálí č.1 Městského centra Grand ve Slaném zasedání valné hromady zájmového sdružení Přemyslovské střední Čechy.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí