Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Informace z průběhu valné hromady sdružení konané 15.6.2010

Dne 15.6.2010 proběhla v Městském centru Grand ve Slaném valná hromada zájmového sdružené právnických osob Přemyslovské střední Čechy.


Valná hromada byla především hromadou volební. Zúčastnilo se jí (alespoň na část jednání) 27 členů, z toho tři na základě plné moci předané jinému členu sdružení.

Valná hromada zvolila na následující dvouleté funkční období novou, pětičlennou správní a programovou radu ve složení:

            Jaroslav Huk (DSO Přemyslovské Střední Čechy, předseda)

            Věra Čermáková (Svazek obcí Od Okoře k Vltavě, místopředsedkyně)

            Magdalena Jakubíčková (Nadační fondKoleč)

            Ladislav Funk (Silnice Slaný, spol. sr.o.)

Ondřej Marek (TK Draci)

Výběrová komise byla potvrzena ve stejném složení na další dva roky:

            Jitka Tichá (Sdružení Roztoč,předsedkyně)

            Ludvík Haisman (DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka)

Petr Houda (OHK Kladno)

            František Náprstek (Vodohospodářské sdružení obcí slánské oblasti)

            Pavel Reš (J.T. AGRO, s.r.o.)

            Tomáš Richtr (Ekofrukt Slaný spol.s r.o.)

            Libor Šulc (SDH Velvary)

Kontrolní komise byla zvolena ve složení:

            Tomáš Čapek (Asociace Sport provšechny Veltrusy)

            Vladimír Vytiska (Sdružení pro obnovu únětické kultury)

            Ondřej Zima (Kravín o.s.)

Valná hromada dále schválila projekt spolupráce (LEADER IV 2.1) s MAS Říčansko a potřebný úvěr na překrytí výdajů na dobu nezbytnou od schválení projektu (asi koncem roku) do doby ukončení díla. Projekt nazvaný „MASka teenagerům“ umožní pořízení několika sportovních zařízení pro mladé (lezecké stěny, U-rampy) ve vybraných obcích, které se přihlásily na výzvu. Celková hodnota díla (podíl pro MAS Přemyslovské střední Čechy) je zhruba 2,5 mil. korun, dotace činí 90 %, spoluúčast ve výši 10 % ceny zaplatí obce, kde se zařízení bude stavět.

Schválen byl audit hospodaření sdružení za rok 2009 (s výrokem bez výhrad) a částečné vrácení finančních prostředků zapůjčených sdružení v roce 2008 J. Hukem.

Členové valné hromady schválili ceník pro služby poskytované sdružením (viz internetové stránky sdružení) a výroční zprávu za rok 2009. Také ta se objeví na našich internetových stránkách.

Sdružení má nyní 29 členů. Od poslední valné hromady ukončil členství Orion Club Slaný a AGRIVEP, a.s., valná hromada vyloučila (dva roky neplacené příspěvky) Občanské sdružení Integration. Naopak přijat byl tábornický klub České tábornické unie Draci se sídlem v Roztokách (zastupuje ho Ondřej Marek).

Závěrem se sluší poděkovat všem členům sdružení, kteří pracovali v orgánech v uplynulém období a zejména manažerce LEADER a naší účetní, jejichž zásluhou máme jako jedna z mála místních akčních skupin Středočeského kraje takřka bezproblémové vztahy s regionálním odborem Státního zemědělského intervenčního fondu. Nová správní a programová rada se sejde dokonce června a věřím, že o našem sdružení se budete dozvídat mnohem víc nejen na našich internetových stránkách, ale také – a to v dobrém – i z jiných míst.

 


Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí