Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Jarní varhanní koncert

  Vážené dámy a pánové,

  srdečně Vás zveme na Jarní varhanní koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 17 hodinChrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Účinkují studenti a žáci Základní umělecké školy Litoměřice a zlonické pobočky Základní umělecké školy Slaný, varhanní sólo: M. Marek, A. Kroupová, M. Pojsl, B. Štruplová.

  Vstup volný.

 • Slavnosti květů 2016

  V sobotu 30. 4. 2016 se konal další ročník Slavností květů, jízdy na kolech rozkvetlými sady. Tuto akci pořádala Unie ovocnářů severočeského regionu ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy a Královským městem Slaný. 

 • MMR poprvé v historii vyhlašuje výzvu pro výstavbu komunitních domů seniorů

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

  - Alokace činí 160 milionů.
  - Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku.
  - Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového domu, který obsahuje minimálně 10 nejvýše však 25 upravitelných bytů o maximální výměře 45 m2 a sdílené prostory, které podporují komunitní živost seniorů žijících v komunitním domě seniorů.
  - Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 650 tisíc korun, a to až do výše 500 tis. EUR na jeden dům, v souladu s nařízením Evropské komise „SGEI de minimis".
  - Budoucí nájemníci bytů v Komunitním domě seniorů jsou osoby starší 60 let, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice.
  - Cílem podpory je prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné aktivity.

  Podrobné informace o dotačním titulu Komunitní dům seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

  Informace o výzvě naleznete zde.

  V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

 • Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích - dotační titul č. 4

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila dne 22. 5. 2015 výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

  - Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.
  - Tímto dotačním titulem lze přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže.
  - Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015.
  - Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel.

  Více informací o výzvě naleznete zde.

  V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

 • Spolupráce s nepodpořenými MAS

  koucink.jpgUž dříve jsme Vás informovali, že jsme se zapojili do projektu s poněkud záhadným názvem Získávání dovedností, animace a provádění. V podstatě jde o koučování zatím nepodpořených MAS, které se připravují na budoucí programové období.

  V rámci projektu jsme se neomezili pouze na konzultace, ale pozvali jsme koučované MAS na stáž a exkurzi v našem území. Všechny tři MAS tuto nabídku využily, a tak k nám v úterý 20. května přijelo 10 zástupců MAS Českomoravské pomezí a MAS Most Vysočiny, hned dva dny na to pak na dvoudenní stáž 26 zástupců z Vodňanské ryby.

  Pro obě skupiny jsme připravili program, v rámci kterého účastníci navštívili vždy tři obce, kde se setkali se starosty a zástupci neziskového sektoru. V úterý to byly Tuřany, Zichovec a Vraný, ve čtvrtek pak Velvary, Královice a Zlonice. Všichni hostitelé předvedli výsledky své práce i plány do budoucna, promluvili o svých zkušenostech s dotacemi a naší místní akční skupinou.

  Členové Vodňanské ryby měli více času na poznání našeho kraje, a tak zbyl čas i na prohlídku alespoň části našeho kulturního dědictví – Národopisné muzeum ve Třebízi.

  Všem, kdo se s námi podíleli na přípravě programu, děkujeme.

 • LeaderFEST 2013

  Ve Velkem Meziříčí se koná ve dnech 20. a 21. 6. 2013 LeaderFEST 2013. Na programu je řada workshopů, exkurzí i přednášek, prezentace MAS, jarmark a další akce týkající se programu Leader a venkova.

  Standardní přihlášení je možné do 3. 6., po tomto termínu nejprve kontaktujte organizátora akce. Veškeré kontakty jsou uvedeny v přihlášce. Podrobný program a přihláška ke stažení.

 • Hodnocení výběrové komise MAS

  Výběrová komise dne 21. 5. 2013 vybrala v rámci 11. výzvy k příjmu žádostí o dotaci (19. kola PRV/LEADER) celkem 31 projektů k podpoře z hodnocených 49 projektů. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

  Děkujeme výběrové komisi za odvedenou práci a vybraným uchazečům gratulujeme.

  Seznam VYBRANÝCH a NEVYBRANÝCH žádostí.

 • Příjem žádostí o dotaci byl ukončen!!

  Dnes, tedy 20.5. v pravé poledne byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 7. výzvy (v rámci 13. kola) příjmu žádostí do PRV/LEADER. Byl přijat rekordní počet celkem 43 projektů s celkovou požadovanou částkou dotace přibližně 16 mil. korun. 

  Nyní budou všechny projekty procházet admnistrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Projekty, jenž budou bez závad, budou dále postoupeny k jednání výběrové komisi, která zasedá 14. června a rozhodne, které žádosti budou mít nárok na dotaci. 

  Všem žadatelům přejeme mnoho úspěchů! 

 • IX. ročník festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi

  V neděli 6.června od 14 hod. farnost v Libčicích n.Vltavou na farní zahradě katolického kostela, v evangelickém kostele pořádá již 9. ročník festivalu Tichý hlas.

  Pozvánku s programem najdete zde.

 • Školení předkladatelů projektů dne 18.5.2010

  Zveme Vás na seminář předkladatelů projektů v rámci 5. výzvy 10. kola PRV / Leader, který se uskuteční dne 18.5.2010 od 16:00 hod. v sídle MAS ve Wilsonově ulici 599 ve Slaném.

 • Užitečné odkazy

  www.zelenausporam.cz

  Vyhledávání v Seznamu odborných dodavatelů  SOD: http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/

  Seznam výrobků a technologií (SVT): http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/

  Seznam energetických expertů: http://www.mpo-enex.cz/experti/

   

  Zpracovatelé projektu - seznam architektů: http://www.cka.cc/seznam-architektu

  Operační program životního prostředí: www.opzp.cz

  Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz  

 • Informace o přijetí projektů

  Dne 21.5.2009 byla ukončena 3. výzva 2009 v rámci 7. kola příjmu žádostí o dotaci z PRV/Osa IV. Leader. Celkem bylo přijato 22 projektů z území MAS, které v současné době prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
 • Seminář Zelená úsporám

  letak.jpg

  Předpokládaná doba trvání semináře je cca 4 hodiny. Vložné je 450 Kč (pokud bude zaplaceno do 20.6.), úhrada na č.ú. 225493360/0300 variabilní symbol 236, později a na místě 550 Kč.

  Podrobnosti na tel.č. 606 605 202, mail info@premyslovci.cz . Hlaste se co nejdříve, kapacita sálů je omezená.

  Přihláška je k dispozci v sekci Ke stažení - Různé

  Za pořadatele Vás zve

  Ing. Jindřich Šimek

  předseda správní a programové rady
 • Výběrové řízení - projektový manažer

  Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. vypisuje výběrové řízení na pozici projektového manažera. Více informací ZDE .
 • test

  sdfssdfsdfsdfs
 • Seminář pro žadatele o dotaci

  Seminář pro žadatele o dotaciz Programu rozvoje venkova ČR, OSA IV Leader, Opatření IV.1.2 - 3. výzva v rámci 7. kola příjmu žádostí se koná v pondělí 11. května 2009 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný( naproti divadlu).

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí