Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Jednání řídícího výboru MAP 5/2017

16. 5. 2017 od 15:00 hod  v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, Slaný  proběhlo jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný, kde byla aktualizována tabulka "Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP - území MAP ORP Slaný".

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí