Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno

První jednání pracovní skupiny Místního akčního plánu vzdělávání v  ORP Kladno proběhlo 19. dubna 2016 v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s. ve Slaném. Koordinátorka projektu pí. Jaroslava Saifrtová projednala se zástupci obcí, řediteli mateřských a základních škol a zástupci rodičů plán činnosti a harmonogram pracovní skupiny do konce první poloviny roku 2016.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí